Train Memorial

Train Memorial. In the second half of XIX century, the railway Saint-Petersburg – Warsaw was built, and in Naujoji Vilnia, the railway station was established. Rail men also settled down here, and Naujoji Vilnia became a town. Here were built leather, yeast, scythes and knives‘ factories. In the beginning of XX century, Naujoji Vilnia became the third Lithuanian city according to its industrial concentration.

In 1940-1941 the Soviet government organized mass deportation of Lithuanian, Polish and other nationalities’ citizens to Siberia from Naujoji Vilnia railway station. After the restoration of Lithuania’s Independence, every year on June, 14th,by the Memorial, happen Commemorations of exiled people. It is thought, that Soviet government exiled or imprisoned about 300, 000 people (among them –politicians, public figures, enlighteners and about 32,000 of children). Out of exiled people, only 33,59% survived and came back to Lithuania, 26,52% died in prisons and exiles, and the destiny of about 40% of prisoners is still unknown.

In 1940-1941 the Soviet government did mass deportation to Siberia from Naujoji Vilnia railway station.

Traukinio memorialas. XIX a. antroje pusėje, nutiesus (1860) Sankt Peterburgo – Varšuvos geležinkelį ir įsteigus geležinkelio stotį, miestelyje apsigyveno geležinkelininkai. Naujoji Vilnia tapo miesteliu. Jame kūrėsi medžio apdirbimo, odų, mielių, dalgių, peilių ir pasagvinių fabrikai. XX a pradžioje Naujoji Vilnia tapo trečiu miestu Lietuvoje pagal pramonės koncentraciją.

1940-1941 m. iš Naujosios Vilnios geležinkelio stoties į Sibirą tremtin buvo vežami pirmieji lietuvių, lenkų ir kitų tautybių žmonės. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memoriale kasmet birželio 14 d. vyksta Trėmimo minėjimo renginiai. Skaičiuojama, kad iš viso iš Lietuvos buvo ištremta arba įkalinta sovietų valdžios apie 300 tūkst. žmonių, daug to meto politikų, visuomenės veikėjų, tautos šviesuolių, išvežta daugiau kaip 32 tūkst. vaikų. Iš tremtinių 33,59 proc. grįžo į Lietuvą, 26,52 proc. žuvo tremties ir kalinimo vietose ir beveik 40 proc. tremtinių likimas nežinomas.

N54,6936876E25,4083914