The Church of the Holy Virgin Mary

The Church of the Holy Virgin Mary was built  in Naujoji Vilnia in 1938, by the architect Jan Borowski. It was build by Polish soldiers instead of the chapel which was built here in 1903. Because of the beginning of the World War II works were stopped. During Soviet times, the church was used as a sport hall, then rented by the local wine factory. On June, 8th, 2002, the restored church was brought back to the Catholics.

Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju został zbudowany w Nowej Wilejce przez architekta Jana Borowskiego w 1938 roku. Kościół budowali polscy żołnierze na miejscu kapliczki, która stała w tym miejscu od 1903 roku. Druga wojna światowa przerwała te prace. Za czasów radzieckich w budynku kościoła mieściła się sala sportowa, a później budynek wynajęła miejscowa fabryka wina. 8 czerwca 2002 roku kościół odrestaurowano i zwrócono wiernym.

N54,6848531 E25,4121683