Vilnius Republic Mental Hospital

Vilnius Republic Mental Hospital is a mental illnesses supervision specialized institution, where a psychiatric aid is provided. Here, psychical disorders and illnesses are diagnosed and treated, prophylactic methods are used to avoid relapses, and a systematic treatment is guaranteed to help patients adapt in the social life.

The story of the hospital started at the end of the XIX century. In 1898, in Petersburg, a meeting happened, and there was decided to build mental hospitals in the districts, including Ryga and Vilnius. In Vilnius area, 1000-bed-hospital was started in Rokantiškės Estate area, 0,5 km away from Naujoji Vilnia Railway station. It was finished in 1902, and in 1903, first patients were appeared there. The official opening of the hospital happened on May, 21st,1903.

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė  tai yra specializuota psichikos sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje teikiama psichiatrinė pagalba: diagnozuojami ir gydomi psichikos sutrikimai, taikomos profilaktikos priemonės siekiant išvengti atkryčių, teikiama visokeriopa pagalba, padedanti pacientams prisitaikyti visuomenėje.

Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės istorija siekia XIX-ojo šimtmečio pabaigą. 1898 m.Peterburge įvyko pasitarimas, kuriame buvo nuspręsta statyti apygardų psichiatrijos ligonines, tame tarpe Rygoje ir Vilniuje. Vilniaus apygardos tūkstančio lovų ligoninė pradėta statyti Rokantiškių dvaro žemėse, 0.5 km nuo N.Vilnios geležinkelio stoties. 1902 m. statybos darbai buvo baigti, o 1903 m. priimti pirmieji ligoniai. Oficialus ligoninės atidarymas įvyko 1903 metais gegužės mėn. 21 d.

N54 41, 090 E25,018