The Cemetery of war prisoners

The Cemetery of war prisoners in Naujoji Vilnia (Parko St.) 22 grave stones cover common graves of Soviet war prisoners (civil and military) which died here in a Nazis concentration camp in 1941 – 1943. Here died about 4500 prisoners (the amount of war prisoners, who died here, may be much bigger).Common graves with the monument to all war victims are situated next to the fence of Republic mental hospital (from the side of Linksmoji St.). The area is 7320 sq. m.

Karo belaisvių kapinės Naujojoje Vilnioje, Parko gatvėje. 22 kauburėliai žymi 1941–1943 metais žuvusių fašistinės Vokietijos stovyklos Sovietų Sąjungos karo belaisvių (tarybinių karių ir civilių) broliškus kapus. Broliškos kapinaitės su paminklu karo aukoms yra prie Respublikinės psichiatrijos ligoninės tvoros iš Linksmosios gatvės pusės. Teritorijos plotas– 7320 kv. m.

Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, Sovietų Sąjunga N. Vilnios ligoninėje įsirengė didelę karinę bazę, kurią paliko tik 1941 m. vokiečių spaudžiama. Šie ją pavertė belaisvių stovykla. Joje laikomų karių laidojimui vokiečiai iškart atrėžė žemės sklypą, kurį belaisviai, šaldomi ir marinami, greitai užpildė (mirė apie 4 500 kalinių). Yra duomenų, kad karo aukų Naujojoje Vilnioje būta keliskart daugiau.

N54,7039184E25,4072479